Editar els preus existents

Entrar a imagicweb. A la taula de baix, clicar Edit i després clicar Submit
1 element of 1

Id Jardi Badiu Casa Nits
1 3253506752
Id Jardi Badiu Casa Nits
1 element Current Page1 of 1

Preus actuals:

JardiBadiuCasaNits
JardiBadiuCasaNits

Preu Jardí:

Jardi
Jardi